Sidebar Menu

 

Přihlášení

Pojeďte s námi a zakuste skvělou atmosféru!

FEC 2020 bude - ale trochu jinak!

Jak víte, situace ve světě je poznamenaná opatřeními souvisejícími s koronavirovou pandemií. My i náš americký tým z Elversonu v USA jsme vyčkávali do poslední chvíle s nadějí, že i letos bude moci náš kemp proběhnout podobně jako v minulých letech, tedy s účastí našich amerických přátel. Nyní se ukázalo, že to nebude možné. Stáli jsme před rozhodováním, zda kemp uspořádat i tak, bez amerických lektorů, bez intenzivní výuky angličtiny, s pozměněným, avšak v něčem podobným programem. Nakonec jsme se rozhodli, že takto upravený FEC 2020 uspořádáme. Můžete očekávat ranní čtení, večerní programy a mezitím různé možnosti využití času (sport, turistika, anglická konverzace, cyklistika, deskové hry, tvořivé dílny, ...apod.). Věříme, že i tak spolu strávíme pěkné a vzájemně obohacující chvíle!

Cena pobytu zahrnuje ubytování a plnou penzi pro sedm nocí. Začínáme v sobotu, 25. 7. večeří v 18:00 (příjezd od 15:00) a končíme další sobotu, 1. 8. snídaní.

Přihlásit se je možné v následujících kategoriích.

Nad 18 let: 4.300,- Kč
15 – 18 let: 3.500,- Kč
3 – 14 let: 3.200,- Kč
Do 3 let: zdarma


Přihláška je platná po zaplacení zálohy 2000 Kč na účet číslo 243997837/0300. Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2020. Variabilní symbol platby: 2501. Při zadávání bankovního příkazu ve svém elektronickém bankovnictví uveďte do poznámky pro příjemce jména všech přihlašovaných osob za které platíte (POZOR – nutné kvůli identifikaci platby). Děkujeme.

Přihláška