Sidebar Menu

 

Přihlášení

Pojeďte s námi a zakuste skvělou atmosféru!

Cena pobytu zahrnuje ubytování a plnou penzi pro sedm nocí. Začínáme v sobotu, 25. 7. večeří v 18:00 (příjezd od 15:00) a končíme další sobotu, 1. 8. snídaní.

Přihlásit se je možné v následujících kategoriích.

Nad 18 let: 4.300,- Kč (platí do 15. 6., později 4.500,- Kč)
15 – 18 let: 3.500,- Kč
3 – 14 let: 3.200,- Kč
Do 3 let: zdarma


Přihláška je platná po zaplacení zálohy 2000 Kč na účet číslo 243997837/0300. Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2020. Variabilní symbol platby: 2501. Při zadávání bankovního příkazu ve svém elektronickém bankovnictví uveďte do poznámky pro příjemce jména všech přihlašovaných osob za které platíte (POZOR – nutné kvůli identifikaci platby). Děkujeme.

Přihláška