Přihlášení

Pojeďte s námi a zakuste skvělou atmosféru!

FEC 2021 bude!

Jak víte, situace ve světě je poznamenaná opatřeními souvisejícími s koronavirovou pandemií. Do poslední chvíle jsme doufali, že náš americký tým z Elversonu v USA bude moci na náš kemp letos opět přijet. Tato naděje se však nenaplnila a budeme se letos muset opět obejít bez nich. Kemp se bude konat v podobné režii jako minulý rok, můžete očekávat ranní čtení, večerní programy a mezitím různé možnosti využití času (sport, turistika, cyklistika, deskové hry, tvořivé dílny, ... a podobně.). Věříme, že i tak spolu strávíme pěkné a vzájemně obohacující chvíle!

Cena pobytu zahrnuje ubytování a plnou penzi pro sedm nocí. Začínáme v sobotu, 24. 7. večeří v 18:00 (příjezd od 15:00) a končíme další sobotu, 31. 7. snídaní.

Přihlásit se je možné v následujících kategoriích.

Nad 18 let: 4.500,- Kč
15 – 18 let: 3.800,- Kč
3 – 14 let: 3.500,- Kč
Do 3 let: zdarma


Přihláška je platná po zaplacení zálohy 2000 Kč na účet číslo 243997837/0300. Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2021. Variabilní symbol platby: 2431. Při zadávání bankovního příkazu ve svém elektronickém bankovnictví uveďte do poznámky pro příjemce jména všech přihlašovaných osob za které platíte (POZOR – nutné kvůli identifikaci platby). Děkujeme.

Přihláška