Přihlášení

Pojeďte s námi a zakuste skvělou atmosféru!

Léto bez Fajneho English Campu nemůže být fajné, proto neváhejte a přihlašte se!

Objednejte si také své originální campové tričko.

Cena pobytu zahrnuje ubytování a plnou penzi pro sedm nocí. Začínáme v sobotu, 20. 7. večeří v 18:00 (příjezd od 15:00) a končíme další sobotu, 27. 7. snídaní.

Přihlásit se je možné v následujících kategoriích:

Nad 18 let: 5.900,- Kč
13 – 18 let: 5.500,- Kč
3 – 12 let: 4.400,- Kč
Do 3 let: zdarma

Přihláška je platná po zaplacení zálohy 2.000,- Kč na účet číslo 2501965416/2010. Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2024. Můžete samozřejmě uhradit celou částku najednou. Variabilní symbol platby: 2727. Při zadávání bankovního příkazu ve svém elektronickém bankovnictví uveďte do poznámky pro příjemce jména všech přihlašovaných osob za které platíte (POZOR – nutné kvůli identifikaci platby). Děkujeme!

Přihlašování již bylo ukončeno z důvodu naplnění ubytovací kapacity hotelu.