Přihlášení

Pojeďte s námi a zakuste skvělou atmosféru!

FEC 2023

Léto bez Fajneho English Campu nemůže být fajné, proto neváhejte a přihlašte se!

Cena pobytu zahrnuje ubytování a plnou penzi pro sedm nocí. Začínáme v sobotu, 22. 7. večeří v 18:00 (příjezd od 15:00) a končíme další sobotu, 29. 7. snídaní.

Přihlásit se je možné v následujících kategoriích:

Nad 18 let: 5.000,- Kč
13 – 18 let: 4.900,- Kč
3 – 12 let: 3.900,- Kč
Do 3 let: zdarma

Přihláška je platná po zaplacení zálohy 2.000,- Kč na účet číslo 2501965416/2010. Celou částku je třeba uhradit do 30. 6. 2023. Můžete samozřejmě uhradit celou částku najednou. Variabilní symbol platby: 2229. Při zadávání bankovního příkazu ve svém elektronickém bankovnictví uveďte do poznámky pro příjemce jména všech přihlašovaných osob za které platíte (POZOR – nutné kvůli identifikaci platby). Děkujeme!